Forside  Om Hyttel Management  Kontakt
 Hyttel Management er et konsulentfirma, der har forretningsudvikling som speciale. Den primære ydelse er den praktiske forretningsmæssige implementering ofte i form af projektledelse og analyse.
Forretningsudvikling er en interaktiv proces mellem virksomhed, kunde og marked. De vigtigste byggesten er produktudvikling, salg og kommunikation, herunder især marketing og kundeservice.
Marketing og kundeservice er, ligesom salg, en del af den samlede kommunikation, der går fra virksomhed til kunde og marked. Derfor må den indsats også ses som en integreret del af den måde, som virksomheden fremtræder på.

Ordet branding passer naturligt ind her som begreb for den indsats. Branding er forretning, slet og ret. Branding handler for virksomheden om at synkronisere alle dens handlinger vendt mod markedet og kunderne. Og her vil en gennemarbejdet og en samstemt kommunikation naturligvis hjælpe, både kunder og medarbejdere, til et retvisende billede af, hvem virksomheden er og står for.

Forretningsudvikling er en central og livsvigtig disciplin for mange virksomheder. Og med god grund. Produkter skabes og lanceres dagligt, men mange lever ikke længe på markedet, eller får kun moderat succes trods store ønsker om det modsatte. Forklaringen herpå er selvfølgelig ikke hverken enkel, eller for den sags skyld entydig. Men ofte kan kimen findes et sted, nemlig i at alt for mange virksomheder fokuserer på "hvad og hvordan"i stedet for "hvem og hvorfor".
Kort sagt drejer det sig om, at få mere styr på hvem, der skal købe virksomhedens produkter, og hvorfor de skal gøre det. Heri spiller kommunikation ikke overraskende en meget betydende rolle om end virksomheder kan have en tendens til at undervurdere denne indsats, specielt i salg og kundeservice.

"Hvem og hvorfor" er også de centrale dele i selve produktudviklings-processen. Kan der ikke med kundens øjne ses klare svar på disse spørgsmål, ja så er der reel risiko for at produktet ikke får megen succes.
Forretningsudvikling er et ægte samspil mellem virksomhed, kunde og marked.

 

Hyttel Management Ellesø Allé 3 2950 Vedbæk Mobil: 20 11 95 93